Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Czech) Workers involved in a wide range of occupations are exposed to a significant risk of death or injury from being struck by various objects in the workplace. Statistics indicate that a significant portion of all work related injuries and fatalities involve workers being struck in the eyes, head, face, hand, and or feet by foreign objects. In the majority of these accidents Personal Protective Equipment (PPE) was either not being used or being used improperly. This course series will cover an array of PPE and how to decide which PPE you need to use at your workplace. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/personal-protective-equipment-ppe-parts-1-10-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Czech)

Workers involved in a wide range of occupations are exposed to a significant risk of death or injury from being struck by various objects in the workplace. Statistics indicate that a significant portion of all work related injuries and fatalities involve workers being struck in the eyes, head, face, hand, and or feet by foreign objects. In the majority of these accidents Personal Protective Equipment (PPE) was either not being used or being used improperly. This course series will cover an array of PPE and how to decide which PPE you need to use at your workplace.

Course Included:

Personal Protective Equipment (PPE) Part One ( 8 mins )

Tento kurz je úvodem do 10dílné školicí sady o osobních ochranných pracovních pomůckách (OOPP). V tomto úvodu získáte informace o OOPP a způsobu, jakým zaměstnavatelé stanovují požadavky na OOPP. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

OSHA’s PPE standard; Hazard assessment; Engineering, work practice and administrative controls

Personal Protective Equipment (PPE) Part Two ( 9 mins )

Úrazy hlavy mohou být smrtelné. Proto je důležité vědět o potenciálních rizicích a vždy nosit řádnou ochranu hlavy. Tento kurz představuje základy ochrany hlavy a pomůže vám při výběru správné třídy ochrany. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Head protection basics; Types of head protection; Care and maintenance of head protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Three ( 11 mins )

Nenosíte-li osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) nebo používáte-li nesprávný typ ochrany před možným nebezpečím, které vám v práci hrozí, vystavujete své oči a obličej zvýšenému riziku zranění. V tomto kurzu se dozvíte, jak dle typu nebezpečí zvolit ochranu očí a obličeje.

Learning Objectives

List the hazards that typically cause eye and face injuries; State when eye and face protection should be worn; Describe how to select appropriate eye and face protection for a given set of hazards; Inspect and maintain eye and face protection;

Personal Protective Equipment (PPE) Part Four ( 11 mins )

Pokud rizika vůči rukám a pažím existují a technická ani administrativní opatření ani změny pracovního postupu je nemohou odstranit, pak musíte nosit vhodný typ ochrany. Tento oddíl série k osobním ochranným pracovním pomůckám (OOPP) vám pomůže ochránit se před úrazy rukou a paží.

Learning Objectives

Hand and arm hazards; Types of hand and arm protection; Selecting, wearing and maintaining hand and arm protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Five ( 8 mins )

Ochrana těla chrání před konkrétními riziky. Další informace o ochraně těla ve vztahu ke konkrétním rizikům se dozvíte v tomto oddílu školicí série k osobním ochranným pracovním pomůckám (OOPP).

Learning Objectives

Body hazards; Types of body protection; Selecting hazard-specific body protection; Care and maintenance of body protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Six ( 10 mins )

Jak by se vaše práce změnila, kdybyste utrpěli úraz chodidla? Dává smysl nosit ochranou chodidel, když si to situace žádá? Tento kurz informuje o typech ochranných pomůcek pro nohy a chodidla.

Learning Objectives

List the hazards that typically cause foot and leg injuries; State when foot and leg protection should be worn; Describe how to select appropriate foot and leg protection for the hazards present in your work environment; Inspect and maintain foot and leg protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Seven ( 9 mins )

Ochrana před přílišnou expozicí hluku je jediným způsobem, jak zabránit trvalému poškození sluchu. V tomto kurzu se dozvíte, jaké jsou druhy ochrany sluchu a jak ochranu sluchu vybrat, používat a udržovat. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Types of noise; Types of hearing protection; Selecting, wearing and maintaining hearing protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight ( 10 mins )

Nebezpečné materiály se mohou do těla dostat požitím, absorpcí nebo vdechnutím. Používáte-li vhodnou dýchací masku, ochrání vás to před riziky vdechnutí nebezpečných látek. Další informace o ochraně dýchací soustavy se dozvíte v tomto oddílu školicí série k osobním ochranným pracovním pomůckám (OOPP).

Learning Objectives

Respiratory hazards; Types of respiratory protection; Care and maintenance of respirators

Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine ( 9 mins )

Při práci s elektřinou vždy dodržujte řádná bezpečnostní opatření a vybírejte si pro daný úkol správné nástroje. Mezi vaše povinnosti spadá také používání správného druhu osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Tato část série školení na téma OOPP se zabývá různými druhy elektrických ochranných pomůcek a také jejich třídami a hodnoceními.

Learning Objectives

List the basic hazards of electricity; Identify the different types of electrical protective devices; Describe how to inspect and maintain your electrical PPE

Personal Protective Equipment (PPE) Part Ten ( 14 mins )

Ocitnete-li se tváří v tvář nebezpečí, musíte na základě vážnosti nebezpečí zvolit vhodnou úroveň ochrany. V tomto školení probereme faktory volby osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a úrovně ochrany.

Learning Objectives

State the key factors in the PPE selection process; Describe the different levels of PPE protection and the PPE components applicable to each level

Course Information

$74.95 $67.00

Course Duration: 0 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$67.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.