Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Dutch) Workers involved in a wide range of occupations are exposed to a significant risk of death or injury from being struck by various objects in the workplace. Statistics indicate that a significant portion of all work related injuries and fatalities involve workers being struck in the eyes, head, face, hand, and or feet by foreign objects. In the majority of these accidents Personal Protective Equipment (PPE) was either not being used or being used improperly. This course series will cover an array of PPE and how to decide which PPE you need to use at your workplace. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/personal-protective-equipment-ppe-parts-1-10-dutch/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Dutch)

Workers involved in a wide range of occupations are exposed to a significant risk of death or injury from being struck by various objects in the workplace. Statistics indicate that a significant portion of all work related injuries and fatalities involve workers being struck in the eyes, head, face, hand, and or feet by foreign objects. In the majority of these accidents Personal Protective Equipment (PPE) was either not being used or being used improperly. This course series will cover an array of PPE and how to decide which PPE you need to use at your workplace.

Course Included:

Personal Protective Equipment (PPE) Part One ( 8 mins )

Deze cursus introduceert het 10-delige trainingspakket over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM‘s). In deze introductie zult u leren over PBM‘s en hoe werkgevers PBM-vereisten vaststellen. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Learning Objectives

OSHA’s PPE standard; Hazard assessment; Engineering, work practice and administrative controls

Personal Protective Equipment (PPE) Part Two ( 9 mins )

Hoofdverwondingen kunnen dodelijk worden. Daarom is het belangrijk om u bewust te zijn van potentiële risico‘s en altijd de passende hoofdbescherming te dragen. Deze cursus geeft u basisinformatie over hoofdbescherming die u leiden in het kiezen van de juiste beschermingsklasse. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Learning Objectives

Head protection basics; Types of head protection; Care and maintenance of head protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Three ( 11 mins )

U verhoogt uw risico op oog- en gezichtsletsel wanneer u geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM‘s) draagt of niet de juiste soort bescherming kiest voor de potentiële gevaren die u kunt tegenkomen op het werk. Leer hoe u gevaarspecifieke oog- en gezichtsbescherming moet kiezen in deze cursus.

Learning Objectives

List the hazards that typically cause eye and face injuries; State when eye and face protection should be worn; Describe how to select appropriate eye and face protection for a given set of hazards; Inspect and maintain eye and face protection;

Personal Protective Equipment (PPE) Part Four ( 11 mins )

Wanneer technische, werkpraktische of administratieve beheersmiddelen de gevaren voor handen en armen niet wegnemen, moet u het juiste type bescherming dragen. Dit deel van de trainingssuite Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) helpt u bij bescherming tegen hand- en armletsel.

Learning Objectives

Hand and arm hazards; Types of hand and arm protection; Selecting, wearing and maintaining hand and arm protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Five ( 8 mins )

Lichaamsbescherming is beschikbaar om u te beschermen tegen specifieke risico‘s. Kom meer te weten over gevaarspecifieke lichaamsbescherming in dit deel van de trainingssuite Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Learning Objectives

Body hazards; Types of body protection; Selecting hazard-specific body protection; Care and maintenance of body protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Six ( 10 mins )

Hoe zou uw functie veranderen als u een voetverwonding had? Is het niet logisch om voetbescherming te dragen wanneer nodig? Deze cursus behandelt typen voet- en beenbescherming.

Learning Objectives

List the hazards that typically cause foot and leg injuries; State when foot and leg protection should be worn; Describe how to select appropriate foot and leg protection for the hazards present in your work environment; Inspect and maintain foot and leg protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Seven ( 9 mins )

Bescherming tegen overmatige blootstelling aan geluid is de enige manier om permanente gehoorbeschadiging te voorkomen. In deze cursus zult u leren over typen gehoorbescherming evenals hoe gehoorbescherming te selecteren, dragen en onderhouden. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Learning Objectives

Types of noise; Types of hearing protection; Selecting, wearing and maintaining hearing protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight ( 10 mins )

Gevaarlijke materialen kunnen uw lichaam binnenkomen door inslikken, absorberen en inhaleren. Het juiste gebruik van ademhalingstoestellen kan u beschermen tegen inhalatierisico‘s. Kom meer te weten over ademhalingsbescherming in dit deel van de trainingssuite Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Learning Objectives

Respiratory hazards; Types of respiratory protection; Care and maintenance of respirators

Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine ( 9 mins )

Wanneer u rond elektriciteit werkt, volg altijd de juiste veiligheidsmaatregelen en kies het juiste gereedschap voor de taak. Dit behelst ook het dragen van het juiste type persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM‘s). Dit deel van het PBM-trainingspakket behandelt de typen elektrische beschermingsmiddelen evenals hun klassen en classificeringen.

Learning Objectives

List the basic hazards of electricity; Identify the different types of electrical protective devices; Describe how to inspect and maintain your electrical PPE

Personal Protective Equipment (PPE) Part Ten ( 14 mins )

Wanneer u gevaren tegenkomt, moet u het passende beschermingsniveau selecteren op basis van de ernst van het gevaar. Deze cursus gaat in op selectiefactoren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM‘s) en beschermingsniveaus.

Learning Objectives

State the key factors in the PPE selection process; Describe the different levels of PPE protection and the PPE components applicable to each level

Course Information

$74.95 $67.00

Course Duration: 0 min

Course Language: Dutch

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$67.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.