Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Polish) Na znaczące ryzyko śmierci lub doznania obrażeń spowodowanych uderzeniem różnymi przedmiotami w miejscu pracy narażeni są pracownicy wykonujący bardzo różne zawody.Statystyki wykazują, że znaczna część wszystkich obrażeń oraz zgonów związanych z wykonywaną pracą dotyczy pracowników, których obce przedmioty uderzyły w oczy, głowę, ręce lub stopy. W większości tych wypadków nie stosowano środków ochrony indywidualnej (ŚOI) lub stosowano je w niewłaściwy sposób. Niniejszy kurs przedstawia różne ŚOI oraz jak zdecydować, które ŚOI musisz stosować w miejscu pracy. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/personal-protective-equipment-ppe-parts-1-10-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Personal Protective Equipment (PPE), Parts 1-10 (Polish)

Na znaczące ryzyko śmierci lub doznania obrażeń spowodowanych uderzeniem różnymi przedmiotami w miejscu pracy narażeni są pracownicy wykonujący bardzo różne zawody.Statystyki wykazują, że znaczna część wszystkich obrażeń oraz zgonów związanych z wykonywaną pracą dotyczy pracowników, których obce przedmioty uderzyły w oczy, głowę, ręce lub stopy. W większości tych wypadków nie stosowano środków ochrony indywidualnej (ŚOI) lub stosowano je w niewłaściwy sposób. Niniejszy kurs przedstawia różne ŚOI oraz jak zdecydować, które ŚOI musisz stosować w miejscu pracy.

Course Included:

Personal Protective Equipment (PPE) Part One ( 8 mins )

Ten kurs jest wprowadzeniem do 10-częściowego szkolenia dotyczącego środków ochrony indywidualnej (ŚOI). W tym wprowadzeniu omówione zostaną środki ochrony indywidualnej oraz podejście pracowników do wymogów środków ochrony indywidualnej. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

OSHA’s PPE standard; Hazard assessment; Engineering, work practice and administrative controls

Personal Protective Equipment (PPE) Part Two ( 9 mins )

Urazy głowy mogą się skończyć śmiercią. Dlatego ważne jest, by być świadomym potencjalnych zagrożeń i zawsze stosować odpowiednie środki ochrony głowy. Ten kurs przedstawia podstawy ochrony głowy, dostarczając wskazówek co do wyboru odpowiedniej klasy ochrony. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Head protection basics; Types of head protection; Care and maintenance of head protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Three ( 11 mins )

Jeśli nie stosujesz środków ochrony indywidualnej (ŚOI) lub niewłaściwie dobierasz je względem potencjalnych zagrożeń występujących w czasie pracy, zwiększasz ryzyko odniesienia urazu oczu i twarzy. W trakcie tego szkolenia dowiesz się, jak wybrać odpowiednie środki ochrony oczu i twarzy.

Learning Objectives

List the hazards that typically cause eye and face injuries; State when eye and face protection should be worn; Describe how to select appropriate eye and face protection for a given set of hazards; Inspect and maintain eye and face protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Four ( 11 mins )

Gdy środki inżynieryjne, zasady pracy ani środki administracyjne nie eliminują zagrożeń dla rąk i ramion, trzeba używać odpowiednich środków ochrony. Ta część szkolenia na temat środków ochrony indywidualnej obejmuje informacje na temat zabezpieczenia się przed obrażeniami rąk i ramion.

Learning Objectives

Hand and arm hazards; Types of hand and arm protection; Selecting, wearing and maintaining hand and arm protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Five ( 8 mins )

Istnieją różne środki ochrony ciała chroniące przed określonymi zagrożeniami. Ta część szkolenia na temat środków ochrony indywidualnej (ŚOI) obejmuje informacje na temat ochrony ciała przed różnymi zagrożeniami.

Learning Objectives

Body hazards; Types of body protection; Selecting hazard-specific body protection; Care and maintenance of body protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Six ( 10 mins )

Jak zmieniłaby się twoja praca w razie odniesienia obrażeń stopy? Czy nie ma sensu noszenie środków ochrony stóp, gdy są one potrzebne? Niniejszy kurs dotyczy rodzajów środków ochrony stóp i nóg.

Learning Objectives

List the hazards that typically cause foot and leg injuries; State when foot and leg protection should be worn; Describe how to select appropriate foot and leg protection for the hazards present in your work environment; Inspect and maintain foot and leg protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Seven ( 9 mins )

Ochrona przed narażeniem na nadmierny hałas jest jedynym sposobem uniknięcia trwałego uszkodzenia słuchu. Podczas tego kursu omówimy rodzaje środków ochrony słuchu oraz sposoby ich wyboru, noszenia i konserwacji. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Types of noise; Types of hearing protection; Selecting, wearing and maintaining hearing protection

Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight ( 10 mins )

Materiały niebezpieczne mogą wniknąć do organizmu poprzez połykanie, wchłanianie lub wdychanie. Odpowiednie użycie maski ochronnej może chronić przed zagrożeniami układu oddechowego. Ta część szkolenia na temat środków ochrony indywidualnej (ŚOI) obejmuje informacje na temat ochrony dróg oddechowych.

Learning Objectives

Respiratory hazards; Types of respiratory protection; Care and maintenance of respirators

Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine ( 9 mins )

Pracując w pobliżu urządzeń elektrycznych, zawsze należy stosować odpowiednie środki ostrożności i dobrać właściwe narzędzia do wykonywanej pracy. Obejmuje to również korzystanie z właściwych środków ochrony indywidualnej (ŚOI). W tej części szkolenia dotyczącego środków ochrony indywidualnej omówiono zabezpieczenia przeciwporażeniowe oraz ich klasy i typy.

Learning Objectives

List the basic hazards of electricity; Identify the different types of electrical protective devices; Describe how to inspect and maintain your electrical PPE

Personal Protective Equipment (PPE) Part Ten ( 14 mins )

Gdy grozi Ci niebezpieczeństwo, musisz zapewnić sobie ochronę na odpowiednim poziomie, dobranym do stopnia zagrożenia. W czasie tego szkolenia przedstawimy czynniki wyboru środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz poziomy ochrony.

Learning Objectives

State the key factors in the PPE selection process; Describe the different levels of PPE protection and the PPE components applicable to each level

Course Information

$74.95 $67.00

Course Duration: 100 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$67.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.