Powered Industrial Trucks (PIT), Modules 1-3 (Polish) każdego roku dochodzi do dziesiątek tysięcy wypadków i obrażeń z udziałem wózków jezdniowych z napędem, np. wózków widłowych, wózków podnośnikowych ręcznych, których część kończy się śmiercią. Ten trzyczęściowy program szkoli użytkowników w zakresie podstaw obsługi wózków jezdniowych z napędem, kontroli przed rozpoczęciem pracy, stabilności oraz bezpieczeństwa transportu ładunków. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy obsługują wózki jezdniowe z napędem. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/powered-industrial-trucks-pit-modules-1-3-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Powered Industrial Trucks (PIT), Modules 1-3 (Polish)

każdego roku dochodzi do dziesiątek tysięcy wypadków i obrażeń z udziałem wózków jezdniowych z napędem, np. wózków widłowych, wózków podnośnikowych ręcznych, których część kończy się śmiercią. Ten trzyczęściowy program szkoli użytkowników w zakresie podstaw obsługi wózków jezdniowych z napędem, kontroli przed rozpoczęciem pracy, stabilności oraz bezpieczeństwa transportu ładunków. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy obsługują wózki jezdniowe z napędem.

Course Included:

Powered Industrial Trucks Module 1 – Introduction to Powered Industrial Trucks ( 21 mins )

Wózki jezdniowe z napędem, np. wózki widłowe, wózki podnośnikowe ręczne, wózki holownicze, wózki unoszące oraz inne podobne urządzenia z napędem są powszechnie stosowane do podnoszenia i transportu ładunku i materiałów. Co roku, wózki jezdniowe z napędem uczestniczą w dziesiątkach tysięcy wypadków i powodują wiele obrażeń, z których część kończy się śmiercią. Przed przystąpieniem do obsługi wózka należy przejść odpowiednie przeszkolenie teoretyczne i praktyczne, aby poznać zasady bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Moduł 1 stanowi wprowadzenie do zagadnień wózków jezdniowych oraz ich bezpiecznej eksploatacji. Kurs przeznaczony jest wszystkich operatorów wózków jezdniowych..

Learning Objectives

Define what a powered industrial truck is; Recognize classes and types of powered industrial trucks; Explain the importance of using data plates and markings to find capacity information; Identify operator safety responsibilities; Recall general safety rules about pre-operation safety, traveling and stopping

Powered Industrial Trucks Module 2 – Pre-Operation Inspection and Maintenance ( 23 mins )

Wózki jezdniowe z napędem, np. wózki widłowe, wózki podnośnikowe ręczne, wózki holownicze, wózki unoszące oraz inne podobne urządzenia z napędem są powszechnie stosowane do podnoszenia i transportu ładunków i materiałów. Co roku, wózki jezdniowe z napędem uczestniczą w dziesiątkach tysięcy wypadków i powodują wiele obrażeń, z których część kończy się śmiercią. Przed przystąpieniem do obsługi wózka należy przejść odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne, aby poznać zasady bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Moduł 2 obejmuje informacje na temat kontroli przed rozpoczęciem pracy, napraw i konserwacji oraz tankowania/ładowania akumulatorów.

Learning Objectives

Identify the four key inspection points; Describe how to perform pre-use inspections; Recall safety procedures to take when refueling, changing and charging batteries

Powered Industrial Trucks Module 3 – Stability and Handling Loads ( 24 mins )

Wózki jezdniowe z napędem, np. wózki widłowe, wózki podnośnikowe ręczne, wózki holownicze, wózki unoszące oraz inne podobne urządzenia z napędem są powszechnie stosowane do podnoszenia i transportu sprzętu i materiałów. Co roku, wózki jezdniowe z napędem uczestniczą w dziesiątkach tysięcy wypadków i powodują wiele obrażeń, z których część kończy się śmiercią. Przed przystąpieniem do obsługi wózka należy przejść odpowiednie przeszkolenie teoretyczne i praktyczne, aby poznać zasady bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Moduł 3 dotyczy stabilności i transportu ładunków.

Learning Objectives

Describe how engineering of powered industrial trucks affects their stability; Recall how to pick up, handle and place loads

Course Information

$29.95 $27.00

Course Duration: =27+29+22 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$27.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.