Pre-Job Briefings (Czech) S výkonem práce se pojí mnoho nebezpečí a podle povahy, místa a osob práci provádějících také mnoho bezpečnostních opatření. Porady před prací mají zajistit povědomí pracovníků o aktuálních nebezpečích, změnách, které ovlivní způsob provádění práce, a bezpečnostních opatřeních, jež musí učinit. V tomto kurzu probereme, jak porady před prací provádět. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/pre-job-briefings-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Pre-Job Briefings (Czech)

S výkonem práce se pojí mnoho nebezpečí a podle povahy, místa a osob práci provádějících také mnoho bezpečnostních opatření. Porady před prací mají zajistit povědomí pracovníků o aktuálních nebezpečích, změnách, které ovlivní způsob provádění práce, a bezpečnostních opatřeních, jež musí učinit. V tomto kurzu probereme, jak porady před prací provádět. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci

Learning Objectives

Describe what a pre-job briefing is; Describe when it takes place; Describe what it covers; Describe who conducts it; Describe how it should be documented;

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 7 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.