Pre-Job Briefings (Polish) Praca wiąże się z wieloma zagrożeniami. W zależności od tego, jakie czynności są wykonywane, gdzie i przez kogo, wymagane są różnorodne środki ostrożności. Wprowadzające spotkania informacyjne służą zapewnieniu, by pracownicy mieli świadomość aktualnych zagrożeń oraz wiedzieli o zmianach, które mają wpływ na sposób wykonywania przez nich pracy, i o stosownych środkach ostrożności. W tym kursie omówiono sposób przeprowadzania wprowadzających spotkań informacyjnych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/pre-job-briefings-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Pre-Job Briefings (Polish)

Praca wiąże się z wieloma zagrożeniami. W zależności od tego, jakie czynności są wykonywane, gdzie i przez kogo, wymagane są różnorodne środki ostrożności. Wprowadzające spotkania informacyjne służą zapewnieniu, by pracownicy mieli świadomość aktualnych zagrożeń oraz wiedzieli o zmianach, które mają wpływ na sposób wykonywania przez nich pracy, i o stosownych środkach ostrożności. W tym kursie omówiono sposób przeprowadzania wprowadzających spotkań informacyjnych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Describe what a pre-job briefing is; Describe when it takes place; Describe what it covers; Describe who conducts it; Describe how it should be documented

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 7 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.