Preventing Slips, Trips and Falls (Czech) Uklouzávání a klopýtání bývá přinejlepším trapné. Často mívá za následek namožené svaly a natažené šlachy. Mezi nejhorší následky patří vážný úraz nebo i smrt. Prevence uklouznutí, klopýtnutí a pádů je snadným, avšak často zanedbávaným každodenním postupem rychlého a efektivního provedení prací. Tento kurz definuje uklouznutí, klopýtnutí a pády a podává přehled toho, jak jim můžete zabránit. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/preventing-slips-trips-and-falls-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Preventing Slips, Trips and Falls (Czech)

Uklouzávání a klopýtání bývá přinejlepším trapné. Často mívá za následek namožené svaly a natažené šlachy. Mezi nejhorší následky patří vážný úraz nebo i smrt. Prevence uklouznutí, klopýtnutí a pádů je snadným, avšak často zanedbávaným každodenním postupem rychlého a efektivního provedení prací. Tento kurz definuje uklouznutí, klopýtnutí a pády a podává přehled toho, jak jim můžete zabránit.

Learning Objectives

Slips, trips and falls defined; Causes and solutions to slips, trips and falls; Housekeeping and proper equipment use; Falling techniques

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 25 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.