Recognizing Electrical Hazards Awareness (Czech) Tento kurz vysvětluje, jak a proč je elektřina nebezpečná, aby zaměstnanci uměli rozpoznat, kdy je přítomno riziko. Je určen pracovníkům všech průmyslových oborů. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/recognizing-electrical-hazards-awareness-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Recognizing Electrical Hazards Awareness (Czech)

Tento kurz vysvětluje, jak a proč je elektřina nebezpečná, aby zaměstnanci uměli rozpoznat, kdy je přítomno riziko. Je určen pracovníkům všech průmyslových oborů.

Learning Objectives

Vysvětlit, jak funguje elektřina; Definovat klíčové pojmy z elektrotechniky; Znát, proč dochází k elektrickým nehodám; Vysvětlit nebezpečí související s elektrickými riziky

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 14 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.