Recognizing Electrical Hazards Awareness (Polish) Treść szkolenia koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego elektryczność jest niebezpieczna, tak by pracownicy potrafili rozpoznawać zagrożenia. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych we wszystkich branżach. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/recognizing-electrical-hazards-awareness-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Recognizing Electrical Hazards Awareness (Polish)

Treść szkolenia koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego elektryczność jest niebezpieczna, tak by pracownicy potrafili rozpoznawać zagrożenia. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych we wszystkich branżach.

Learning Objectives

Wyjaśnić, jak działa elektryczność; Podać definicje najważniejszych terminów związanych z elektrycznością; Wyjaśnić, dlaczego dochodzi do wypadków z udziałem elektryczności; Wskazać zagrożenia związane z elektrycznością.

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 19 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.