Reporting (Data Entry) (Czech) Jak zdokumentovat podrobnosti o tom, na co narazíte při pozorováních a vyšetřování nehod? Jednou z efektivních metod jsou zprávy! V tomto kurzu se dozvíte, jaké jsou přínosy zpráv a také to, jak mají kvalitní zprávy vypadat. Vhodné pro manažery, vedoucí pracovníky, členy výboru pro bezpečnost. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/reporting-data-entry-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Reporting (Data Entry) (Czech)

Jak zdokumentovat podrobnosti o tom, na co narazíte při pozorováních a vyšetřování nehod? Jednou z efektivních metod jsou zprávy! V tomto kurzu se dozvíte, jaké jsou přínosy zpráv a také to, jak mají kvalitní zprávy vypadat. Vhodné pro manažery, vedoucí pracovníky, členy výboru pro bezpečnost.

Learning Objectives

Know when to complete reports; Recognize the benefits of documenting observations and incidents; Know the characteristics of effective reports

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 14 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.