Reporting (Data Entry) (Polish) W jaki sposób można udokumentować szczegóły tego, co zostanie stwierdzone podczas obserwacji i dochodzenia w sprawie incydentów? Efektywnym sposobem jest sporządzanie raportów! Uczestnicy tego kursu poznają korzyści ze sporządzania raportów oraz cechy charakterystyczne dobrego sprawozdania. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych pracowników oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/reporting-data-entry-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Reporting (Data Entry) (Polish)

W jaki sposób można udokumentować szczegóły tego, co zostanie stwierdzone podczas obserwacji i dochodzenia w sprawie incydentów? Efektywnym sposobem jest sporządzanie raportów! Uczestnicy tego kursu poznają korzyści ze sporządzania raportów oraz cechy charakterystyczne dobrego sprawozdania. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych pracowników oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa.

Learning Objectives

Know when to complete reports; Recognize the benefits of documenting observations and incidents; Know the characteristics of effective reports

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 14 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.