Respiratory Protection (Czech) Jediné vystavení chemikálii ve vzduchu může způsobit zdravotní problémy, které mohou přetrvat po zbytek života. Pokud vaše pracoviště obsahuje nebezpečné chemikálie nebo nebezpečné atmosféry, musíte vědět, kdy a jak nosit a používat dýchací masku nebo přístroj. Toto školení představí základní požadavky na respirační ochranu a zaměří se na různé druhy dýchacích masek a jejich omezení. Ideálními studenty jsou všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/respiratory-protection-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Respiratory Protection (Czech)

Jediné vystavení chemikálii ve vzduchu může způsobit zdravotní problémy, které mohou přetrvat po zbytek života. Pokud vaše pracoviště obsahuje nebezpečné chemikálie nebo nebezpečné atmosféry, musíte vědět, kdy a jak nosit a používat dýchací masku nebo přístroj. Toto školení představí základní požadavky na respirační ochranu a zaměří se na různé druhy dýchacích masek a jejich omezení. Ideálními studenty jsou všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Identify employer and employee respirator responsibilities; Describe what happens during medical evaluations and fit testing; Recognize characteristics of different types of respirators; Recall how to inspect respirators before each use; Recognize the signs of respirator failure; Recall how to maintain respirators

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 30 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.