Respiratory Protection (Dutch) Een eenmalige blootstelling aan een via de lucht verspreide chemische stof kan gezondheidseffecten veroorzaken die voor de rest van uw leven kunnen duren. Indien uw werkomgeving gevaarlijke atmosferen bevat, dient u op de hoogte te zijn van wanneer en hoe u een ademhalingstoestel draagt. Deze training deelt kennis over de basiseisen van ademhalingsbescherming en zal zich richten op de soorten en beperkingen van ademhalingstoestellen. Ideale cursisten zijn alle werknemers. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/respiratory-protection-dutch/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Respiratory Protection (Dutch)

Een eenmalige blootstelling aan een via de lucht verspreide chemische stof kan gezondheidseffecten veroorzaken die voor de rest van uw leven kunnen duren. Indien uw werkomgeving gevaarlijke atmosferen bevat, dient u op de hoogte te zijn van wanneer en hoe u een ademhalingstoestel draagt. Deze training deelt kennis over de basiseisen van ademhalingsbescherming en zal zich richten op de soorten en beperkingen van ademhalingstoestellen. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Learning Objectives

Identify employer and employee respirator responsibilities; Describe what happens during medical evaluations and fit testing; Recognize characteristics of different types of respirators; Recall how to inspect respirators before each use; Recognize the signs of respirator failure; Recall how to maintain respirators

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 30 min

Course Language: Dutch

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.