Respiratory Protection (Polish) Jednorazowy kontakt z unoszącą się w powietrzu substancją chemiczną może mieć skutki zdrowotne, które będą utrzymywać się przez resztę życia. Przy pracy w miejscach, w których obecne są niebezpieczne środki chemiczne lub inne szkodliwe związki, należy wiedzieć, kiedy i w jaki sposób stosować maskę oddechową. W tym szkoleniu zaprezentowane zostaną podstawowe wymagania w zakresie ochrony dróg oddechowych. Skoncentruje się ono również na typach i ograniczeniach masek oddechowych. Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/respiratory-protection-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Respiratory Protection (Polish)

Jednorazowy kontakt z unoszącą się w powietrzu substancją chemiczną może mieć skutki zdrowotne, które będą utrzymywać się przez resztę życia. Przy pracy w miejscach, w których obecne są niebezpieczne środki chemiczne lub inne szkodliwe związki, należy wiedzieć, kiedy i w jaki sposób stosować maskę oddechową. W tym szkoleniu zaprezentowane zostaną podstawowe wymagania w zakresie ochrony dróg oddechowych. Skoncentruje się ono również na typach i ograniczeniach masek oddechowych. Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Identify employer and employee respirator responsibilities; Describe what happens during medical evaluations and fit testing; Recognize characteristics of different types of respirators; Recall how to inspect respirators before each use; Recognize the signs of respirator failure; Recall how to maintain respirators

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 30 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.