Safety and You (Czech) Protože jste nadřízeným pracovníkem, vaše činy mají přímý dopad na zaměstnance, které vedete. Způsob chování zaměstnanců ovlivňujete svým chováním, tím, co říkáte i tím, co neříkáte. Proto se podíváme na několik přístupů k řízení bezpečnosti a pomůžeme vám na pracovišti vybudovat lepší podmínky pro dosažení bezpečnosti. Ideálními studenty jsou nadřízení a manažeři. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/safety-and-you-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Safety and You (Czech)

Protože jste nadřízeným pracovníkem, vaše činy mají přímý dopad na zaměstnance, které vedete. Způsob chování zaměstnanců ovlivňujete svým chováním, tím, co říkáte i tím, co neříkáte. Proto se podíváme na několik přístupů k řízení bezpečnosti a pomůžeme vám na pracovišti vybudovat lepší podmínky pro dosažení bezpečnosti. Ideálními studenty jsou nadřízení a manažeři.

Learning Objectives

Explain why traditional approaches to safety management are necessary but perhaps not sufficient to eliminate accidents and injuries; Identify why discipline-based safety management doesn’t work to motivate safe behavior; Know how to use positive feedback to motivate safe performance; Specify how to build a climate for safety

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 50 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.