Safety and You (Dutch) Als supervisor hebben uw acties een directe invloed op de werknemers waarop u toezicht houdt. Hoe u met uzelf omgaat, wat u zegt en zelfs wat u niet zegt, heeft een invloed op de manier waarop werknemer5s zichzelf gedragen. Daarom bekijken we diverse benaderingen op veiligheidsbeheer en helpen wij u bij het opbouwen van een verbeterd klimaat voor veiligheid op uw werkplek. Ideale cursisten zijn leidinggevenden en managers. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/safety-and-you-dutch/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Safety and You (Dutch)

Als supervisor hebben uw acties een directe invloed op de werknemers waarop u toezicht houdt. Hoe u met uzelf omgaat, wat u zegt en zelfs wat u niet zegt, heeft een invloed op de manier waarop werknemer5s zichzelf gedragen. Daarom bekijken we diverse benaderingen op veiligheidsbeheer en helpen wij u bij het opbouwen van een verbeterd klimaat voor veiligheid op uw werkplek. Ideale cursisten zijn leidinggevenden en managers.

Learning Objectives

Explain why traditional approaches to safety management are necessary but perhaps not sufficient to eliminate accidents and injuries; Identify why discipline-based safety management doesn’t work to motivate safe behavior; Know how to use positive feedback to motivate safe performance; Specify how to build a climate for safety

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 50 min

Course Language: Dutch

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.