Tasks and Corrective Actions (Polish) Zadania i działania naprawcze pozwalają na praktyczne wykorzystanie wniosków i wiedzy zdobytych podczas kontroli i obserwacji w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa. Ten kurs zawiera informacje na temat czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze działań naprawczych, oraz opis najlepszych praktyk. Ten kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników przemysłowych i budowlanych, w tym dla kadry kierowniczej. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/tasks-and-corrective-actions-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Tasks and Corrective Actions (Polish)

Zadania i działania naprawcze pozwalają na praktyczne wykorzystanie wniosków i wiedzy zdobytych podczas kontroli i obserwacji w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa. Ten kurs zawiera informacje na temat czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze działań naprawczych, oraz opis najlepszych praktyk. Ten kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników przemysłowych i budowlanych, w tym dla kadry kierowniczej.

Learning Objectives

Know how to structure effective hazard controls; Identify factors that should influence how you choose and implement corrective actions; Evaluate and prioritize risks; Know how to monitor and follow up about corrective actions

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 21 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.