Trending and Analysis (Czech) Neustálé zdokonalování je podmíněno neustálým vyhodnocováním výkonu. Nelepším způsobem, jak vylepšit zabezpečení, je dokončit své plány a poté analyzovat výsledky. Jen takto totiž zjistíte, zda existuje prostor pro zlepšení. V tomto kurzu se dozvíte o datech, které je nutné analyzovat, co vám daná data sdělí a jak na ně navázat. Vhodné pro: manažery, vedoucí pracovníky, členy bezpečnostního výboru https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/trending-and-analysis-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Trending and Analysis (Czech)

Neustálé zdokonalování je podmíněno neustálým vyhodnocováním výkonu. Nelepším způsobem, jak vylepšit zabezpečení, je dokončit své plány a poté analyzovat výsledky. Jen takto totiž zjistíte, zda existuje prostor pro zlepšení. V tomto kurzu se dozvíte o datech, které je nutné analyzovat, co vám daná data sdělí a jak na ně navázat. Vhodné pro: manažery, vedoucí pracovníky, členy bezpečnostního výboru

Learning Objectives

Recognize the importance of measuring the effectiveness of incident management systems; Define lagging and leading indicators; Recall best practices for following up on corrective actions

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 16 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.