Trending and Analysis (Polish) Ciągłe doskonalenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nieustannie ocenia się uzyskiwane wyniki. Najlepsza metoda na poprawę bezpieczeństwa to realizacja planów, a następnie analiza wyników i ustalenie, czy istnieje jeszcze pole do poprawy. Na tym szkoleniu dowiesz się, jakie dane powinno się analizować, o czym można się z nich dowiedzieć oraz jak można monitorować uzyskane wyniki. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/trending-and-analysis-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Trending and Analysis (Polish)

Ciągłe doskonalenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nieustannie ocenia się uzyskiwane wyniki. Najlepsza metoda na poprawę bezpieczeństwa to realizacja planów, a następnie analiza wyników i ustalenie, czy istnieje jeszcze pole do poprawy. Na tym szkoleniu dowiesz się, jakie dane powinno się analizować, o czym można się z nich dowiedzieć oraz jak można monitorować uzyskane wyniki. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa.

Learning Objectives

Recognize the importance of measuring the effectiveness of incident management systems; Define lagging and leading indicators; Recall best practices for following up on corrective actions

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 16 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.