Using Eyewashes and Emergency Showers (Czech) Tento informativní kurz obsahuje informace pro osoby, které mohou potřebovat oční či nouzové sprchy na pracovišti, a to včetně informací, jak rozpoznat zanedbanou údržbu sprch, řešit potenciální problémy a používat oční a nouzové sprchy bezpečným a účinným způsobem. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci, kteří přichází do styku chemickými látkami. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/using-eyewashes-and-emergency-showers-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Using Eyewashes and Emergency Showers (Czech)

Tento informativní kurz obsahuje informace pro osoby, které mohou potřebovat oční či nouzové sprchy na pracovišti, a to včetně informací, jak rozpoznat zanedbanou údržbu sprch, řešit potenciální problémy a používat oční a nouzové sprchy bezpečným a účinným způsobem. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci, kteří přichází do styku chemickými látkami.

Learning Objectives

Identify why it’s important to have quick and easy access to eyewashes and emergency showers; Recognize eyewash and emergency shower neglect; Identify how to correct common eyewash and emergency shower problems; Explain how to safely use eyewashes and emergency showers

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 18 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.