Using Eyewashes and Emergency Showers (Polish) Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które mogą mieć konieczność skorzystania ze stanowisk do przemywania oczu oraz pryszniców bezpieczeństwa. Obejmuje ono informacje na temat dostrzegania ewentualnych zaniedbań, rozwiązywania problemów oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania ze stanowisk do przemywania oczu oraz pryszniców bezpieczeństwa. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji chemicznych. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/using-eyewashes-and-emergency-showers-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Using Eyewashes and Emergency Showers (Polish)

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które mogą mieć konieczność skorzystania ze stanowisk do przemywania oczu oraz pryszniców bezpieczeństwa. Obejmuje ono informacje na temat dostrzegania ewentualnych zaniedbań, rozwiązywania problemów oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania ze stanowisk do przemywania oczu oraz pryszniców bezpieczeństwa. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji chemicznych.

Learning Objectives

Identify why it’s important to have quick and easy access to eyewashes and emergency showers; Recognize eyewash and emergency shower neglect; Identify how to correct common eyewash and emergency shower problems; Explain how to safely use eyewashes and emergency showers

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 18 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.