Walking/Working Surfaces (Czech) Uklouznutí, zakopnutí a pády patří k nejčastějším příčinám pracovních zranění. Pochopením, jak jednat, abyste se těmto nehodám vyvarovali, se z dlouhodobého hlediska vyhnete úrazům a snížíte náklady. Tento kurz obsahuje informace o všeobecných požadavcích normy OSHA na povrchy pro chůzi a pracovní povrchy. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/walking-working-surfaces-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Walking/Working Surfaces (Czech)

Uklouznutí, zakopnutí a pády patří k nejčastějším příčinám pracovních zranění. Pochopením, jak jednat, abyste se těmto nehodám vyvarovali, se z dlouhodobého hlediska vyhnete úrazům a snížíte náklady. Tento kurz obsahuje informace o všeobecných požadavcích normy OSHA na povrchy pro chůzi a pracovní povrchy. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Know how housekeeping helps keep walking and working surfaces safe; Recall general safety recommendations for floors, passageways, ladders, step bolts, stairways and steps, scaffolds, dockboards and ramps

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 18 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.