Walking/Working Surfaces (Polish) Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w pracy. Wiedza o działaniach, które można podjąć, aby zapobiec takim wypadkom będzie korzystna w dłuższym okresie dla zachowania bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów. Ten kurs przedstawia ogólne wymogi standardu OSHA (Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) w zakresie przejść i powierzchni roboczych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/walking-working-surfaces-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Walking/Working Surfaces (Polish)

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w pracy. Wiedza o działaniach, które można podjąć, aby zapobiec takim wypadkom będzie korzystna w dłuższym okresie dla zachowania bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów. Ten kurs przedstawia ogólne wymogi standardu OSHA (Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) w zakresie przejść i powierzchni roboczych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Know how housekeeping helps keep walking and working surfaces safe; Recall general safety recommendations for floors, passageways, ladders, step bolts, stairways and steps, scaffolds, dockboards and ramps

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 18 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.