First Aid – Basics (Polish) Zdarzenia wymagające udzielenia pierwszej pomocy mogą nastąpić zawsze i wszędzie. Pierwsza reakcja na takie zdarzenie jest najważniejsza. Pierwsza pomoc udzielona na miejscu wypadku może zwiększyć szansę osoby poszkodowanej na przeżycie i powrót do zdrowia. Niniejszy kurs zawiera informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy podczas oczekiwania na przybycie służb medycznych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/worksafe-series-training/healthcare-safety/first-aid-basics-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

First Aid – Basics (Polish)

Zdarzenia wymagające udzielenia pierwszej pomocy mogą nastąpić zawsze i wszędzie. Pierwsza reakcja na takie zdarzenie jest najważniejsza. Pierwsza pomoc udzielona na miejscu wypadku może zwiększyć szansę osoby poszkodowanej na przeżycie i powrót do zdrowia. Niniejszy kurs zawiera informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy podczas oczekiwania na przybycie służb medycznych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Explain when you might be held accountable for a victim’s outcome; Assess scenes and victims before providing first aid; Provide valuable information to emergency medical services (EMS); Recall guidelines about when and how to move victims; Recall basic first aid techniques for the treatment of breathing emergencies, choking, severe bleeding, shock, fractures, sprains and strains, and burns

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 45 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.