Drug and Alcohol Awareness (Czech) Zneužívání návykových látek je škodlivé nejen pro uživatele samotného. V tomto kurzu se pracovníci dozví, co je to zneužívání drog a alkoholu a o škodách, které zneužívání návykových látek způsobuje zaměstnavatelům. Obsahuje také fakta o běžně zneužívaných návykových látkách a o tom, jak snížit rizika plynoucí ze zneužívání návykových látek. Ideálními studenty jsou zaměstnanci včetně manažerů a vedoucích. https://www.oshapractice.com/worksafe-series-training/human-resources/drug-and-alcohol-awareness-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Drug and Alcohol Awareness (Czech)

Zneužívání návykových látek je škodlivé nejen pro uživatele samotného. V tomto kurzu se pracovníci dozví, co je to zneužívání drog a alkoholu a o škodách, které zneužívání návykových látek způsobuje zaměstnavatelům. Obsahuje také fakta o běžně zneužívaných návykových látkách a o tom, jak snížit rizika plynoucí ze zneužívání návykových látek. Ideálními studenty jsou zaměstnanci včetně manažerů a vedoucích.

Learning Objectives

Uvést definici zneužívání návykových látek; Identifikovat účinky zneužívání návykových látek; Vysvětlit náklady související se zneužíváním návykových látek na pracovišti; Uvést způsoby, jak zmírnit rizika zneužívání návykových látek; Identifikovat další materiály pro vzdělávání, prevenci a intervenci

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 61 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.