Drug and Alcohol Awareness (Polish) Nadużywanie substancji jest szkodliwe nie tylko dla osoby nadużywającej, ale też innych. Na tym kursie pracownicy dowiedzą się, czym jest nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz jakie koszty ponoszą w związku z nimi pracodawcy. Kurs zawiera także informacje o najczęściej nadużywanych substancjach i wskazówki, jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia ich nadużywania. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników, w tym kierowników i przełożonych. https://www.oshapractice.com/worksafe-series-training/human-resources/drug-and-alcohol-awareness-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Drug and Alcohol Awareness (Polish)

Nadużywanie substancji jest szkodliwe nie tylko dla osoby nadużywającej, ale też innych. Na tym kursie pracownicy dowiedzą się, czym jest nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz jakie koszty ponoszą w związku z nimi pracodawcy. Kurs zawiera także informacje o najczęściej nadużywanych substancjach i wskazówki, jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia ich nadużywania. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników, w tym kierowników i przełożonych.

Learning Objectives

Zdefiniować nadużywanie substancji; Zidentyfikować skutki nadużywania substancji; Określić koszty nadużywania substancji w miejscu pracy; Wyjaśnić sposoby na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadużywania; Zidentyfikować dodatkowe sposoby edukowania, zapobiegania oraz interweniowania

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 61 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.