Effective Supervision (US) (Polish) W warunkach rosnącej konkurencji na rynku ludzie stanowią najcenniejszy z zasobów każdej firmy. Efektywny nadzór nad tym zasobem jest kluczowym warunkiem sukcesu. Ten kurs przedstawia narzędzia potrzebne do pełnienia roli bezpośredniego przełożonego w sposób efektywny. Pomoże on w zapoznaniu się z nowymi obowiązkami osobom, które niedawno objęły stanowisko bezpośredniego przełożonego, a dla bardziej doświadczonych w tej roli pracowników będzie cenną powtórką. Ten kurs przeznaczony jest dla bezpośrednich przełożonych i kierowników. https://www.oshapractice.com/worksafe-series-training/human-resources/effective-supervision-us-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Effective Supervision (US) (Polish)

W warunkach rosnącej konkurencji na rynku ludzie stanowią najcenniejszy z zasobów każdej firmy. Efektywny nadzór nad tym zasobem jest kluczowym warunkiem sukcesu. Ten kurs przedstawia narzędzia potrzebne do pełnienia roli bezpośredniego przełożonego w sposób efektywny. Pomoże on w zapoznaniu się z nowymi obowiązkami osobom, które niedawno objęły stanowisko bezpośredniego przełożonego, a dla bardziej doświadczonych w tej roli pracowników będzie cenną powtórką. Ten kurs przeznaczony jest dla bezpośrednich przełożonych i kierowników.

Learning Objectives

Recognize the importance of being an effective supervisor; Understand the multiple roles a supervisor plays; Identify common mistakes to avoid; Describe how to transition to a supervisory position; List seven supervisory styles and understand when and how to use them; Describe how to manage better using motivation, accountability, recognition and communication

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 36 min

Course Language: Polish

Course Audience: US

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.